Documente ONRC

certificat constatator logo

1. Dispoziții generale

1.1. Politica de confidențialitate (denumită în continuare „Politica”) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către MULTIFACTUUM SRL (denumită în continuare „Operatorul”) în contextul obținerii și furnizării certificatelor constatatoare comandate de clienți.

1.2. Operatorul acordă o importanță deosebită protejării confidențialității și securității datelor cu caracter personal ale utilizatorilor săi. Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici.

1.3. Pentru clarificări sau întrebări referitoare la protecția datelor cu caracter personal, vă invităm să ne contactați prin email la adresa office@fast-it.ro. Ne angajăm să vă răspundem în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

 

2. Definiții

2.1. Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. În cazurile noastre, date cu caracter personal pot include, dar nu se limitează la, nume, prenume, număr de telefon, CNP, domiciliu, adresă de e-mail, etc.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. În cazurile noastre, prelucrarile de date cu caracter personal sunt acele prelucrări efectuate la momentul navigării dumneavoastră pe website-ul www.certificat-constatator-instant.ro sau interacțiunii cu acesta, precum și cu personalul Operatorului.

2.3. Operator: Persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul nostru, Operatorul este MULTIFACTUUM SRL.

2.4. Persoana Vizată: Persoana ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării. În cazul nostru, persoana vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului www.certificat-constatator-instant.ro.

2.5. Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. În cazul nostru, consimțământul se acordă prin acceptarea termenilor și condițiilor site-ului.

2.6. Partea Terță: Persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicită de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

2.7. Persoana Împuternicită de Operator: Înseamnă persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

3. Date personale prelu​crate

3.1. Date cu caracter personal prelucrate de Operator includ:

 • Date personale pe care le dezvăluiți Operatorului în mod voluntar (de exemplu, prin intermediul formularului de comandă), acestea fiind colectate individual, cum ar fi numărul de telefon, adresa de email.
 • Date pe care le furnizați în mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.
 • Datele personale înscrise în certificatele constatatoare care fac obiectul cererii clientului, cum ar fi nume, prenume, numere de telefon, adrese de email, domicilii, serii și numere ale actelor de identitate, etc.

3.2. Toate datele cu caracter personal la care Operatorul are acces în mod voluntar sau involuntar contribuie la furnizarea produsului dorit și la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicări de marketing din partea acestuia, cu obținerea în prealabil a acordului utilizatorului.

3.3. De asemenea, persoana vizată poate furniza și orice alte date cu caracter personal și specifice pe care le poate pune la dispoziția MULTIFACTUUM SRL prin interacțiunea desfășurată prin corespondență (de exemplu, conturi IBAN în cazul în care se solicită returnări de onorarii).

3.4. Utilizatorul este informat corespunzător cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal atunci când le pune la dispoziția Operatorului prin intermediul formularului de comandă de pe site, astfel MULTIFACTUUM SRL își îndeplinește obligația legală de informare a utilizatorului prin prezenta politică.

3.5. Operatorul prelucrează și date de marketing și comunicare, în baza consimțământului prealabil al utilizatorilor, dar și date tehnice și acțiuni de navigare prin intermediul fișierelor de tip cookie și tehnologiilor similare. Puteți accesa politica noastră de cookie-uri în cadrul site-ului.

3.6. În situația în care ne veți pune la dispoziție date personale care nu ne sunt necesare pentru furnizarea produsului dorit, respectiv pentru soluționarea reclamațiilor dumneavoastră sau pentru oferirea de informații suplimentare, ne rezervăm dreptul de a le elimina imediat din baza noastră de date.

3.7. Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care vă aparțin, cum ar fi adresa IP, versiunea browserului, setarea fusului orar și locația, sistemul de operare, platformele de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informații nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice și nu vor fi făcute publice altfel decât în condițiile inserate în Politica de Confidențialitate, completată cu Politica de Cookies.

3.8. Operatorul își rezervă dreptul de a vă solicita informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator, dacă este cazul.

 

4. Datele personale procesate de furnizorul de servicii de procesare plată online

Furnizorul de servicii de procesare plată online al Operatorului va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în scopul efectuării plății aferente prestării serviciilor de obținere documente precum Certificat Constatator pentru Furnizare Informatii, Certificat Constatator de Baza, Certificat Constatator Fonduri IMM sau Certificat Constatator pentru Insolventa: datele cardului bancar (număr card, CVC etc.), dar și numele și prenumele deținătorului cardului. Furnizorul de servicii de procesare plată online prelucrează datele dumneavoastră în calitate de operator independent de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrările de date efectuate de acesta sunt supuse Politicii de Confidențialitate a furnizorului de servicii de procesare plată online.

 

5. Comunicarea și stocarea datelor personale

5.1. MULTIFACTUUM SRL poate comunica datele dumneavoastră personale, în scopul prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autorităților și instituțiilor financiare, instanțelor judecătorești sau organismelor competente, la solicitarea acestora și în scopul furnizării serviciilor oferite de Operator.

5.2. MULTIFACTUUM SRL poate stoca datele dumneavoastră personale chiar și după înregistrarea unei cereri de ștergere a acestor date, dacă stocarea se face în unul din următoarele scopuri, prevăzute de art. 13 din GDPR, respectiv:

 • Execuția unui contract;
 • Îndeplinirea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică operatorului;
 • Exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • Protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 • Îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public;
 • Arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • Apărarea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care impun protejarea datelor cu caracter personal, în special dacă persoana vizată este un minor, pun în pericol protecția datelor cu caracter personal.

 

6. Scopurile prelucrării datelor personale

6.1. MULTIFACTUUM SRL prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri principale:

 • Pentru a permite utilizatorilor să comande și să primească certificate constatatoare în conformitate cu cerințele acestora.
 • Pentru a procesa plățile efectuate de către utilizatori pentru serviciile oferite.
 • Pentru a gestiona și a soluționa orice solicitări, reclamații sau întrebări primite de la utilizatori.
 • Pentru a furniza comunicări și oferte promoționale personalizate utilizatorilor, cu consimțământul acestora.

6.2. De asemenea, Operatorul poate utiliza datele cu caracter personal în scopuri suplimentare, cum ar fi analiza și îmbunătățirea serviciilor oferite, dezvoltarea de produse noi, efectuarea de cercetări de piață și analize statistice, în scopuri administrative, contabile și de raportare, pentru implementarea și asigurarea securității și funcționării site-ului web și pentru îndeplinirea altor obligații legale.

6.3. Operatorul poate utiliza datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, cum ar fi trimiterea de comunicări de marketing și oferte comerciale utilizatorilor, cu consimțământul acestora. Utilizatorii pot gestiona preferințele de marketing în orice moment, prin intermediul opțiunilor disponibile în contul lor de pe site.

 

7. Drepturile utilizatorilor

7.1. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), utilizatorii au următoarele drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal:

 • Dreptul la informare: Utilizatorii au dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și de a obține acces la aceste date.
 • Dreptul la rectificare: Utilizatorii au dreptul de a obține rectificarea datelor lor cu caracter personal inexacte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergere: Utilizatorii au dreptul de a obține ștergerea datelor lor cu caracter personal în anumite circumstanțe.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Utilizatorii au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal în anumite circumstanțe.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Utilizatorii au dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și citit automat, și de a le transmite altui operator, în anumite circumstanțe.
 • Dreptul de a se opune prelucrării: Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal în anumite circumstanțe, inclusiv în cazul prelucrării pentru scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a retrage consimțământul: Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul acordat în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragere.

7.2. Pentru a exercita aceste drepturi sau pentru orice întrebări sau solicitări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorii pot contacta Operatorul prin intermediul adresei de email office@fast-it.ro.

 

8. Măsuri de securitate

8.1. Operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, utilizării, divulgării sau distrugerii neautorizate. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la, criptarea datelor, gestionarea accesului la date, controlul fizic al securității datelor și auditurile periodice ale securității.

8.2. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să fie conștienți că transmiterea de informații prin internet nu este complet sigură, iar Operatorul nu poate garanta securitatea datelor transmise prin intermediul internetului.

 

9. Modificări ale politicii de confidențialitate

9.1. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment această Politică de Confidențialitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele relevante. Utilizatorii vor fi informați cu privire la orice modificări sau actualizări prin intermediul site-ului sau prin alte mijloace de comunicare adecvate.

9.2. Este responsabilitatea utilizatorilor să revizuiască periodic această Politică de Confidențialitate pentru a fi la curent cu orice modificări sau actualizări.