Documente ONRC

certificat constatator logo

Descoperă mai jos răspunsuri la cele mai frecvente întrebări legate de serviciul nostru.

Certificatul constatator furnizează informații actualizate cu privire la situația firmei și include următoarele:

 • Denumirea (firma)
 • Emblema
 • Numărul de înregistrare în registrul comerțului
 • Codul unic de înregistrare
 • Identificator unic la nivel european
 • Starea firmei
 • Forma juridică
 • Sediul social/profesional
 • Durata de funcționare
 • Obiectul de activitate – domeniul și activitatea principală
 • Capitalul social (subscris și vărsat), numărul și valoarea părților sociale
 • Asociații, datele de identificare, numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social și la profit și pierdere (pentru societățile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv)
 • Administratorii/Membrii Consiliului de administrație și Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere și Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare și durata mandatului cu puterile conferite
 • Cenzorii/auditorii financiari
 • Sediile secundare
 • Activități și sedii autorizate
 • Indicatorii din situațiile financiare anuale
 • Alte mențiuni referitoare la măsuri asiguratorii și condamnări penale

Costul este vizibil pe pagina formularului și pe butonul de trimitere a comenzii. Costul total cuprinde taxa necesară eliberării documentelor, serviciul de obținere și suport.

Te rugăm să completezi formularul corespunzător serviciului selectat de tine. După completare, vei fi redirecționat către pagina de plată. După confirmarea plății, vom prelua comanda și te vom contacta prin e-mail cu documentele solicitate.

În cazul în care întâmpinăm dificultăți în obținerea documentelor solicitate, vom lua legătura cu tine prin e-mail sau telefon.

Plata serviciilor, inclusiv procesarea informațiilor cardului, se efectuează exclusiv online prin intermediul NETOPIA Payments. După completarea formularului, vei fi direcționat către pagina de plată.

Certificat constatator instant.ro nu cere și nu reține informații despre cardul tău.

Timpul mediu de procesare a comenzii este de 5 minute, însă ne străduim să efectuăm livrarea în cel mai scurt timp posibil.

Dacă sistemul național de generare a certificatelor constatatoare este oprit sau întâmpină probleme tehnice, există posibilitatea apariției unor întârzieri de cel puțin 24 de ore în transmiterea certificatelor. Aceste situații sunt considerate excepționale, iar vă asigurăm că vom comunica cu dumneavoastră prin telefon și/sau email. În astfel de circumstanțe, aveți dreptul să renunțați la comandă dacă nu sunteți de acord, iar suma achitată va fi returnată integral în contul cardului utilizat pentru efectuarea plății.

Certificatul constatator pentru o firmă radiată de la Registrul Comerțului nu poate fi obținut online, însă este disponibil pentru eliberare la ghișeul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) sau prin semnătură electronică. Este important să te adresezi direct ONRC-ului sau să utilizezi semnătura electronică pentru a obține acest certificat în cazul unei firme radiate de la Registrul Comerțului.

Conform articolului 3, punctul 4 din Hotărârea de Guvern nr. 902/2012, certificatele constatatoare emise de ONRC se eliberează exclusiv în limba română. În cazul în care este necesară o traducere într-o limbă străină, se recomandă să apelați la serviciile unui traducător autorizat pentru a asigura corectitudinea și autenticitatea traducerii.